Personuppgiftspolicy

Termen "personuppgifter" såsom den används i detta avsnitt avser all information som kan användas för att identifiera dig, t.ex. namn, födelsedatum, e-postadress eller postadress.

Här beskrivs översiktligt den behandling av personuppgifter som förekommer när du besöker Actelions hemsida och utnyttjar Actelions tjänster, samt vilka rättigheter du har enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL. Om inte annat specifikt anges när du lämnar uppgifter är det Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, org. nr. 556630-1346, som är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter.

En del av tjänsterna på den här webbplatsen kräver att du måste fylla i vissa uppgifter. Denna registrering identifierar dig som person. Observera att om du väljer att inte fylla i alla personuppgifter kan du eventuellt inte använda dig av hela webbplatsen, och Actelion kan eventuellt inte ge dig de svar du behöver. Actelion kommer inte att behandla dina personuppgifter utan att du först givit ditt samtycke till det. Actelion behandlar endast personuppgifter för specifika och begränsade syften, och informerar dig om dessa syften när företaget ber om dina personuppgifter. Actelion behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med internationellt godkända normer för dataskydd. Actelion säkrar då att personalen följer stränga normer för säkerhet och sekretess.

Actelion ger inte tredje part tillgång till dina personuppgifter. Personuppgifter kan dock komma att överföras till tredje part som agerar på Actelions vägnar, eller i samband med Actelions affärstransaktioner, för vidare behandling i enlighet med det ursprungliga syftet med insamlingen av personuppgifterna. Actelion strävar alltid efter, när så är möjligt, att säkerställa att både sekretesskyldigheten och hur personuppgifterna ska användas, tydligt framgår. Sådan tredje part kan tillämpa en annan sekretesspolicy. Actelions avsikt är dock att garantera att sådan tredjepart ger samma grad av skydd som Actelion. Actelion kommer, i tillämpliga fall, att genom avtal binda tredje part till att endast behandla personuppgifter för de syften som uttryckligen godkänts av Actelion. Actelion kommer inte att röja några personliga uppgifter av känslig natur (t.ex. sjukdomshistoria) för någon tredje part utan ditt föregående uttryckliga samtycke, och du kan alltid ta tillbaka ditt samtycke senare. Observera att om du tar tillbaka ditt samtycke kan det hända att Actelion inte kan svara på alla dina önskemål. Actelion kommer dock, när så är praktiskt möjligt, att informera tredje part som erhållit personliga uppgifter om dig att du har tagit tillbaka ditt samtycke.

Actelion strävar efter att garantera att dina personliga data är uppdaterade, korrekta och fullständiga enligt den information företaget erhållit. Du har rätt att utan kostnad, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad önskan ställd till Actelion Pharmaceuticals Sverige AB på nedan angiven adress, få besked om vilka personuppgifter som Actelion har registrerade om dig. Du har även rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter, ändra uppgifter som du tidigare lämnat, eller återkalla ditt samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter eller att du inte önskar fortsatt information av Actelion. Då kommer Actelion radera dina uppgifter så snart detta är möjligt med hänsyn till eventuella åtaganden Actelion kan ha mot dig på grund av tidigare beställningar.
Radering av personliga data måste dock följa alla gällande juridiska bestämmelser och skyldigheter om etisk rapportering eller arkivering/lagring av dokument, som Actelion måste följa.
För att tillgodose dina önskemål, ber vi dig att ange fullständiga uppgifter och också ange i vilket sammanhang du lämnat uppgifter till Actelion. Detta eftersom vi utan denna information saknar möjlighet att kontrollera, rätta eller radera uppgifter. Du kan framställa dina önskemål brevledes till webbansvarig på Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd.

I alla övriga fall kommer Actelion endast att spara personliga data så länge det behövs för det syfte i vilket dessa data samlades in, och i enlighet med alla gällande juridiska bestämmelser och skyldigheter om etisk rapportering eller arkivering/lagring av dokument.

Denna personuppgiftspolicy gäller endast för denna webbplats