Behandling av PAH

Vilka behandlingar finns?
PAH kan ännu inte botas, men kunskapen om sjukdomen och möjligheterna att behandla den har ökat betydligt de senaste tio åren. Målet med behandlingen är att sänka blodtrycket och öka blodflödet i lungans kärl, minska motståndet som hjärtat arbetar mot och avlasta hjärtat. På så vis kan symtomen hanteras och prognosen förbättras på lång sikt. Det är vanligt att man kombinerar olika läkemedel vid behandling av PAH för att uppnå bästa möjliga effekt och därmed bästa möjliga livskvalitet.

Behandlingsformer
Det finns många olika typer av behandlingar och läkemedel mot PAH. Var och en verkar på olika sätt i kroppen. Valet av behandling grundas på en samlad bedömning för att kunna besluta vad som är rätt för varje enskild patient.

PAH-specifika läkemedel
Det finns flera läkemedel som specifikt behandlar PAH. Dessa läkemedel gör att blodkärlen i lungorna slappnar av och vidgas. De minskar och förhindrar också förtjockningen av kärlväggarna, vilket gör det lättare för hjärtat att pumpa blod genom lungorna. Målet med behandlingen är att den ska leda till en förbättrad fysisk funktionsförmåga och att man mår bättre.

 • Endotelinreceptorantagonister (ERA).
 • 5-fosfodiesterashämmare (PDE5-hämmare).
 • Guanulatcyklasstimulerare (sGC).
 • Prostacyklinanaloger (PGI2-analoger) eller syntetiska prostacykliner.
 • IP-receptoragonister.

Olika metoder
Flera olika behandlingsmetoder kan användas för behandling av PAH, som t.ex.:

 • Oral behandling – tabletter som ska sväljas.
 • Inhalationsbehandling – läkemedel som ska inhaleras (andas in) genom munnen.
 • Infusionsläkemedel – läkemedel som tillförs blodet kontinuerligt, genom ett blodkärl eller via en nål placerad under huden (intravenös respektive subkutan behandling).
 • Operation – t.ex. lung- eller hjärt-lung-transplantation.


Andra läkemedel och behandlingar vid PAH

Det finns flera andra läkemedel och behandlingar som kan användas i tillägg till ovanstående PAH-specifika läkemedel:

 • Blodförtunnande läkemedel – för att förhindra blodproppar.
 • Vätskedrivande läkemedel – för att minska svullnader och avlasta hjärtat.
 • Syrgas – för att motverka syrebrist som har negativ effekt på lungans blodkärl.

Vi använder oss av cookies för att analysera trafiken på vår hemsida. Informationen delas även med våra samarbetspartners inom webbanalys. Genom att besöka vår hemsida så samtycker du till att cookies används.