Rapporter från PH-dagen

PH-dagen – ett globalt initiativ för pulmonell hypertension

PH-dagen sker varje år den 5 maj. Det är ett globalt initiativ där olika organisationer och företag uppmärksammar pulmonell hypertension på olika sätt. Allt för att öka kunskapen om sjukdomen. Nedan hittar du material från olika aktiviteter kopplat till PH-dagen och de initiativ Janssen Sverige varit med och bidragit till. 

representanter

CP-350339, 10/2022

CP-291889, 10/2022

CP-291886, 01/2024

CP-291882, 10/2022

CP-291881, 10/2022

CP-291875, 10/2022

CP-430937, 01.2024